تلفن : 88776075

امپراتوری های ذهن (خود رهبری و تغییر خویشتن)

خواهشمندیم جهت سفارش و هماهنگی برای ارسال با تلفن :88776075 – 021 تماس بگیرید.

شابک: 8-23-5677-964


در ایـن كــتاب مـهارت هـا و روش هـای خاصـی بـرای دسـتیابـی بـه بالاترین توانایی های نهفته در وجود هر كس و خصوصیت های ذاتی هر یكــ از ما در شغل، حرفه و زندگی شـخصی یا گروهی مورد توجه قرار مـی گـیرد و بـه راه كـارهـای كـاربـردی بـرای خود رهبـری و تغییر خویشتن در دنیایی می پردازد كه با شتاب فراوان به پیش می رود، دنیایی كه دانش، نهایت قدرت بوده و منابع انسانی از منابع طبیعی بسیار با ارزش تر هستند. جایی كه تغییر یگانه قانون ماندگار اسـت.

دسته: برچسب:

نویسنده: دنیس ویتلی
مترجم: منصور بهرامی موید
چاپ اول: 1384
ناشر: انتشارات مادر


در ایـن كــتاب مـهارت هـا و روش هـای خاصـی بـرای دسـتیابـی بـه بالاترین توانایی های نهفته در وجود هر كس و خصوصیت های ذاتی هر یكــ از ما در شغل، حرفه و زندگی شـخصی یا گروهی مورد توجه قرار مـی گـیرد و بـه راه كـارهـای كـاربـردی بـرای خود رهبـری و تغییر خویشتن در دنیایی می پردازد كه با شتاب فراوان به پیش می رود، دنیایی كه دانش، نهایت قدرت بوده و منابع انسانی از منابع طبیعی بسیار با ارزش تر هستند. جایی كه تغییر یگانه قانون ماندگار اسـت.