تلفن : 88776075

تربیت کودک بدون تنبیه

خواهشمندیم جهت سفارش و هماهنگی برای ارسال با تلفن :88776075 – 021 تماس بگیرید.

شابک: 5-16-5677-964

در این کتاب راهکارهای عملی در رابطه با رفع مشکلات رفتاری متداول کودکان ارائه گردیده. راهکارهایی که والدین و مربیان می توانند در هنگام بروز تضادهایی که در مسیر طبیعی زندگی خانوادگی و تربیت کودک پیش می آید بکار برند.

دسته:

نویسنده: جری ویکوف و باربرا یونل
مترجم: منصور بهرامی موید
چاپ اول: 1383
ناشر: انتشارات روانشناسی جامعه

در این کتاب راهکارهای عملی در رابطه با رفع مشکلات رفتاری متداول کودکان ارائه گردیده. راهکارهایی که والدین و مربیان می توانند در هنگام بروز تضادهایی که در مسیر طبیعی زندگی خانوادگی و تربیت کودک پیش می آید بکار برند.