تعریف شادی از نظر روان شناسی چیست؟

گفته های آقای منصور بهرامی به عنوان روانشناس و تحلیل گر رفتار در باره ی روانشناسی جراحی زیبایی که توسط لینک زیر می توان آن را مشاهده نمود:
http://www.cloob.com/c/saghdoosh/53124390

توسط انستیتو تحلیل رفتار متقابل