14 دليل خيانت در زندگي مشترک

مصاحبه ی خانم سارا دماوندان، خبرنگار هفته نامه سلامت با آقای منصور بهرامی در باره دلایل خیانت خانم ها در زندگی مشترک. این مصاحبه در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی این هفته نامه منتشر شده مه برای جزئیات آن می توانید از لینک زیر استفاده فرمایید:
http://www.salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=53317&Type=2

توسط انستیتو تحلیل رفتار متقابل