14 دليل خيانت در زندگي مشترک

مصاحبه ی خانم سارا دماوندان، خبرنگار هفته نامه سلامت با آقای منصور بهرامی در باره دلایل خیانت خانم ها در زندگی مشترک. این مصاحبه در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی این هفته نامه منتشر شده مه برای جزئیات آن می توانید از لینک زیر استفاده فرمایید:
http://www.salamatiran.com/NSite/FullStory/?Id=53317&Type=2

آتش بس با کودک درون

مصاحبه آقای علی دوستی با آقای منصور بهرامی جهت تحلیل فیلم آتش بی سه در وبسایت ارتباط نا موفق به اتنتشار رسیده است.

جهت مطالعه ی مطلب لطفا از لینک زیر استفاده فرمایید:
http://iranpress.ir/em/template1/News.aspx?NID=207